Sprawdź stan swoich zębów!

Zdjęcie pantomograficzne z omówieniem przez lekarza.