Ile naprawdę kosztuje implant?

Implant zębowy to śruba, którą umieszcza się w kości szczęki lub żuchwy celem uzupełnienia braków zębowych lub do uzyskania stabilizacji ruchomych protez zębowych. Większość Pacjentów błędnie przypisuje definicję implantu do całości zęba. Implant to tylko substytut korzenia zęba – dopiero korona na implancie odpowiada właściwej koronie zęba.

W reklamach wielu gabinetów stomatologicznych nagminnie pominiętych jest wiele kosztów związanych z kilkuetapowym procesem wszczepienia implantu oraz jego protetycznej odbudowy – tak aby ostateczna cena nie odstraszyła Pacjenta.

We Wrocławskiej Klinice Stars*dent ceny implantów i usług związanych z zabiegiem kształtują się następująco:

Wizyta konsultacyjna: 100 zł -150 zł

Tomografia komputerowa: ok. 200 zł

Zdjęcie pantomograficzne: 100 zł

Wszczepienie implantu (3i, AstraTech, Straumann): 3000 zł

Wizyta kontrolna po zabiegu implantologicznym, ściągnięcie szwów: 100 zł

Korona na implancie (na łączniku indywidualnym): 4000 zł

Korona na implancie (na łączniku standardowym): 3000 zł

Może też zaistnieć konieczność regeneracji kości wokół wszczepionego implantu – wówczas całkowity koszt zabiegu wzrośnie o 1500 zł – 3000 zł.

Odtworzenie wszystkich zębów w sytuacji bezzębnej szczęki lub żuchwy jest możliwe dzięki ruchomej protezie całkowitej bądź uzupełnieniom stałym lub ruchomym opartym na implantach.

Protezy ruchome (wyjmowane) umieszczone na implantach:

Zastosowanie od 2 do 4 implantów znacząco poprawia stabilizację protez ruchomych a tym samym zwiększa komfort ich użytkowania.

Uzupełnienia stałe (niewyjmowane) umieszczone na kilku implantach:

Najkorzystniejsze utrzymanie stałych uzupełnień protetycznych zapewnia 6 implantów w żuchwie i 8 implantów w szczęce – taka sytuacja zapewnia Pacjentowi niemal idealne poczucie odzyskania utraconych zębów.

W przypadku korzystnych warunków kostnych do przymocowania protezy na stałe wystarczy zastosować tylko 4 implanty (system All-on-4).

Informację o możliwościach uzupełnień zębowych opartych na implantach przekazuje specjalista na wizycie konsultacyjnej po analizie badania Tomografii komputerowej oraz badaniu wewnątrz ustnym.

Implanty Wrocław STARSdent