Trójwymiarowe badania obrazowe w stomatologii

Trójwymiarowe badania obrazowe w stomatologii są niezbędne w trudnych przypadkach chirurgicznych w implantologii, endodoncji ortodoncji czy w ortognatyce. Stosowanie trójwymiarowych badań obrazowych daje Pacjentom doskonałą diagnostykę, lekarzowi umożliwia przygotowanie siebie oraz Pacjenta do przeprowadzenia nawet skomplikowanych zabiegów w sposób jak najbezpieczniejszy. Dzięki temu zmniejszeniu ulega ilość powikłań i urazów spowodowanych niedostatecznym przygotowaniem lekarza. Często można także skrócić czas leczenia endodontycznego oraz dokładnie zdiagnozować ząb, który został uszkodzony np. doszło do pęknięcia lub złamania, które nie jest widoczne na zwykłym wewnątrzustnym czy pantomograficznym a będzie widoczne na zdjęciu trójwymiarowym.